PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2007
STATYSTYKA|
Statystyki: bezrobocie i rynek pracy w 2006 r.

Statystyki bezrobocie i rynek pracy w 2006 r.

Bezrobocie i rynek pracy w grudniu 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, iż stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w grudniu 2006 r. o 1% wynosząc 14,9%, w porównaniu do miesiąca ubiegłego gdy kształtowała się na poziomie 14,8%. Spadek bezrobocia miał miejsce jedynie w województwie śląskim – o 1%.

Bezrobocie w grudniu 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w listopadzie 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, iż stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 2006 r. 14.8% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 0,1 punktu procentowego. Po raz pierwszy od czterech lat bezrobocie w listopadzie – miesiącu, w którym zwykle bezrobotnych przybywało – choć minimalnie, ale jednak zmalało.

Bezrobocie w listopadzie 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w październiku 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, iż stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2006 r. 14,9 proc. W porównaniu do września br. spadła o 0,3 punktu procentowego. We wszystkich województwach odnotowano spadek stopy bezrobocia w granicach od 0,6 do 0,1 punktu.

Bezrobocie w październiku 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy we wrześniu 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, iż stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 15,3 proc. W porównaniu do sierpnia 2006 r. spadła o 0,2 punktu procentowego. Spadek odnotowano we wszystkich województwach.

Bezrobocie we wrześniu 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w sierpniu 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że stopa bezrobocia w sierpniu 2006 spadła w porównaniu z lipcem o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 15,6 proc. Spadek został odnotowany we wszystkich województwach.

Bezrobocie w sierpniu 2006 r.-->


Bezrobocie i rynek pracy w lipcu 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w lipcu stopa bezrobocia wyniosła 15,7 proc., a więc spadła o 0,3 punktu proc. w stosunku do czerwca. Spadek zaobserwowano, podobnie jak w poprzednim miesiącu, we wszystkich województwach.

Bezrobocie w lipcu 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w czerwcu 2006 r.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu 2006 nastąpił dalszy spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca wyniosła 2 498,0 tys. osób, co oznacza spadek w stosunku do maja 2006 o 94 tys. osób (3,6 proc.).

Bezrobocie w czerwcu 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w maju 2006 r.

Według danych GUS-u, bezrobocie w maju 2006 r. spadło w porównaniu z kwietniem i analogicznym okresem w 2005 r. Liczba osób bezrobotnych w maju 2006 r.wyniosła 2583 tys. osób. Oznacza to spadek o 120,6 tys. w stosunku do zeszłego miesiąca i  284,3 tys. w stosunku do maja 2005 r.

Bezrobocie w maju 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w marcu 2006 r.

Bezrobocie w marcu 2006 r. -->


Bezrobocie i rynek pracy w styczniu 2006 r. -->

Wysoka stopa bezrobocia pozostaje od kilku lat kluczowym problemem polskiej gospodarki. W grudniu 2005 bez pracy pozostawało ponad 2 774 000 osób, co stanowiło 17,6% zawodowo czynnych. W styczniu 2006 r. stopa bezrobocia ponownie wzrosła do 18,1%.

Bezrobocie w styczniu 2006 r. -->KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)