PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2007
Publikacja „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”

Publikacja „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych” została wydana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach programu „Bezrobocie – co robić” w grudniu 2006 r. Publikację opracował zespół redakcyjny w składzie: Ilona Gosk, Magdalena Huszcza, Magdalena Klaus.

Publikacja składa się z 6 rozdziałów, w tym: Projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet, Agencje zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, Osoba chora psychicznie w zatrudnieniu przejściowym, Romskie integracyjne spółdzielnie socjalne.

Publikacja powstała m.in. w oparciu o materiał zebrany podczas wywiadów z ekspertami zajmującymi się pracą z poszczególnymi grupami defaworyzowanymi opisanymi w publikacji.

Publikacja w formie elektronicznej -->

Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych to cenny i godny polecenia przewodnik, na konkretnych przykładach pokazujący modelowe sposoby pracy z osobami w szczególny sposób zagrożonymi na rynku pracy. W prosty sposób przedstawione zostały tu podstawowe unormowania prawne dotyczace tej sfery działań, wraz z praktycznymi podpowiedziami, jak z mozliwości stworzonych w ramach tych unormowań korzystać. Przedstawione w poszczególnych rozdziałach metody postępowania z grupami defaworyzowanymi na rynku pracy mają walor uniwersalny i z powodzeniem moga być zastosowane do innych niż zaprezentowane grup. (...)” – tak o publikacji napisał Bartłomiej Piotrowski.

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ