PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2006
Outplacement klasyczny

Aktualizacja: 1 marca 2010

W efekcie stosowania narzędzi outplacementu klasycznego przy wykorzystaniu krótkookresowych działań outplacementowych zwalniani pracownicy otrzymują możliwość uzyskania trwałego zatrudnienia.

Zmienne otoczenie przedsiębiorstw stwarza konieczność nieustannego dostosowywania ich możliwości i potencjału do wymagań stawianych przez rynek, rozwój technologiczny, standardy, konkurencję i warunki ekonomiczne. Przedsiębiorstwa muszą w sposób szybki i elastyczny reagować na potrzeby rynku i w sposób płynny zwiększać lub zmniejszać zatrudnienie.

Outplacement jest metodą działania mającą na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia dla zwalnianych pracowników. W języku polskim brak jest odpowiednika nazwy "outplacement". Bywa on nazywany "systemem łagodnych zwolnień", "kompleksową pomocą osobom zwalnianym", "przygotowaniem do życia w zmianie", "wsparciem pracodawcy/ pracownika w procesie restrukturyzacji". Istotę outplacementu klasycznego przedstawia schemat 1.

Sekwencję działań w ramach outplacementu klasycznego pokazano na schemacie 2.

Outplacement klasyczny, w którym występuje możliwość uzyskania trwałego zatrudnienia przez zwalnianych pracowników poprzez krótkookresowe działania outplacementowe (od 1 do 3 miesięcy). Główny nacisk położony jest tutaj na diagnozę potencjału i motywacji osoby zwalnianej, jej wsparcie psychologiczne dla niej, pośrednictwo pracy oraz wielokierunkowe przygotowanie beneficjenta programu do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb pracobiorców pracownicy mają uzupełnić kwalifikacje w żądanym zakresie. W podobnym cyklu realizowane są też działania w sekwencji "zostań przedsiębiorcą" dla osób posiadających cechy osobowościowe oraz kwalifikacje i/lub zasoby umożliwiające ich bezpieczne wprowadzenie na rynek przedsiębiorców.

> Polecana literatura dotycząca outplacementu


Więcej: outplacement zaadaptowany i środowiskowy

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)