PORTAL PROWADZI
Monika Trojanowska
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014
Poznań. Seminarium: Partycypacja a polityka rynku pracy
Co przesądza o tym, że udaje się zaktywizować osoby bezrobotne? Co dla przedsiębiorców, którzy poszukują odpowiednich pracowników, jest decydującym czynnikiem ich zatrudnienia? W jakich wymiarach społeczność lokalna może kształtować politykę rynku pracy? W dniach 20 i 21 marca 2014 organizatorzy zapraszają do Poznania, gdzie będziemy debatować o polityce rynku pracy w wymiarze partycypacyjnym. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Decydujmy razem”.

W ostatnim czasie rządzący podejmują działania, których celem jest uzyskanie lepszych rezultatów w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i zaspokajania potrzeb przedsiębiorców. Planowane jest szersze niż dotychczas zaangażowanie podmiotów prywatnych i społecznych w wykonywanie działań aktywizacyjnych. Rodzi się zatem pytanie o szanse i zagrożenia, które wyłaniają się z logiki projektowanej interwencji.

Dlatego właśnie podejmujemy temat. XVI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych, które tym razem organizujemy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, będzie okazją do przedstawienia wiązek najważniejszych problemów, dylematów, celów działań publicznych w obrębie polityki rynku pracy. Szczególny nacisk położymy na zagadnienia dotyczące kwestii partycypacji w kształtowaniu tej polityki, czyli pewnych form uspołeczniania, tworzenia rozwiązań, które byłyby dopasowane do adresatów tej polityki.

Wśród zaproszonych prelegentów m.in.: Jacek Męcina, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy ii Polityki Społecznej; Janusz Moszumański, prezydent Fundacji Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca, Ewa Beba, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji!

Polityka zatrudnienia i rynku pracy a partycypacyjny wymiar polityk publicznych – XVI seminarium „Decydujmy razem” 20-21 marca 2014 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (al. Niepodległości 10)

POBIERZ PROGRAM: http://www.decydujmyrazem.pl/files/Program_seminarium_Poznan_marzec_2014_19_02.pdf

ZAREJESTRUJ SIĘ: http://www.decydujmyrazem.pl/kalendarz/seminarium_poznan_20_21_02_14/formularz_20_21_03_2014.html

Organizatorzy: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

Informacja pochodzi z portalu

ngo.pl

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ