PORTAL PROWADZI
Redakcja ekonomiaspoleczna.pl
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
BUDOWANIE KOMPETENCJI|GRUPY DEFAWORYZOWANE|INSTYTUCJE RYNKU PRACY|PRAWO|
Ważne zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym
W niedzielę, 30 października, weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zawarto w niej kilka bardzo istotnych zmian dla uczestników i organizatorów CISów i KISów.

W noweli po raz pierwszy zamieszczono definicję absolwenta Centrum Integracji Społecznej oraz absolwenta Klubu Integracji Społecznej. Obu typom absolwentów umożliwiono ubieganie się o dofinansowanie na wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej. Ze środków Funduszu Pracy będzie można pokryć koszty pomocy prawnej, konsultacji oraz doradztwa przy podejmowaniu działalności gospodarczej w tej formie.

Kolejną istotną zmianą jest uznanie uczestników CIS i KIS za osoby poszukujące pracy. Do tej pory na czas uczestnictwa w obu podmiotach, osoby te były wykreślane z rejestru bezrobotnych. Nie mogły zatem ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pracy, gdyby zdecydowały się na utworzenie spółdzielni socjalnej czy uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Teraz urzędy pracy będą mogły wspierać uczestników KISów i CISów finansowo.

Nowelizacja przewiduje również wsparcie  dla absolwentów KIS i CIS, którzy przejdą na otwarty rynek pracy. Pracodawcy, którzy zdecydują się ich zatrudnić nie krócej niż na 12 miesięcy będą mogli korzystać z refundacji części wypłacanego im wynagrodzenia.

Istotną zmianą jest też rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły utworzyć CIS i KIS. Wśród takich podmiotów znalazły się teraz kościelne osoby prawne i spółdzielnie socjalne. Z zastrzeżeniem, że muszą to być spółdzielnie założone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne.

Dwie ostatnie zmiany, które wprowadziła nowelizacja, to umożliwienie spółdzielniom socjalnym prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej oraz możliwość organizowania staży w Klubach Integracji Społecznej, co zdaniem Filipa Pazderskiego z Instytutu Spraw Publicznych, na którego powołuje się „Rzeczpospolita”, może przyczynić się do wzrostu wykształconej kadry w tych podmiotach.

Więcej: Katarzyna Wójcik-Adamska, Osoby wykluczone szybciej znajdą zatrudnienie, „Rzeczpospolita”, 29 października 2011 r.

 

KOMENTARZE (1) | DODAJ KOMENTARZ
~1bezrobotny 50+ | 07.11.2011, 05:37 | koszt zatrudnienia
pracodawcy wolą zatrudnić chętniej osobę którą znają lub-jeszcze lepiej-gdy nie muszą płacić z us-u np rencista,emeryt,więzień,student itd... przypominam minimalny zus kosztuje 890 zł
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)