PORTAL PROWADZI
Grzegorz Jegorow
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2010
Chełm. 40 000 złotych na działalność gospodarczą
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada" 6 grudnia 2010 rozpoczęło nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie "Sukces w Twoich rękach", który będzie realizowany w Chełmie. Warunkiem uczestnictwa jest status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo. Trzydziestu uczestników projektu otrzyma m.in. 40 000 złotych na działalność gospodarczą. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu włodawskiego i chełmskiego. Podczas rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 45 osób w tym 22 osoby bezrobotne, 23 nieaktywne zawodowo, 23 osoby do 25 roku życia, 14 osób z terenów wiejskich, 24 kobiety i 21 mężczyzn.

Ostateczne wsparcie finansowe w wysokości do 40 000 zł na działalność gospodarczą, po odbytych szkoleniach otrzyma 30 osób. Poza wsparciem podstawowym przewidziane jest przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie pomostowe w wysokości do 1000 zł/m-c.

Miejsce składania: Biuro Projektu: 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 7/1.

Szczegółowe informacje i warunki określone są w regulaminie rekrutacji dostępnym w Biurze projektu i na stronie www.msp.triada-chelm.pl.

Informacje o projekcie:

  • Lider projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada",
  • Partner: Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie
  • Partner: Stowarzyszeniem Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Włodawskim.

Finansowanie: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Informacja pochodzi z portalu

ngo.pl

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Fot. FISE

GRUPY DEFAWORYZOWANE | INSTYTUCJE RYNKU PRACY | NARZĘDZIA RYNKU PRACY | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | USŁUGI RYNKU PRACY | 30.09.2014 Czy pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) są konkurencją dla publicznych służb zatrudnienia? Czy można je porównać do prywatnych agencji zatrudnienia? O czym trzeba pamiętać budując sieć organizacji i czego się wystrzegać? Te tematy podnosili paneliści oraz 80 gości spotkania, jakie miało miejsce 14 września w Warszawie. Było ono inauguracją budowy sieci PIRP… (więcej >)