PORTAL PROWADZI
oprac. Marcela Wasilewska (Federacja Centrum Szpitalna)
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2010
Ruszy projekt systemowy „Wyrównywanie szans na rynku pracydla osób 50+”
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował 15 listopada 2010 r. o podpisaniu w sierpniu 2010 r. umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy osób w wieku 50+” to przykład skoncentrowanego wsparcia osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Głównym celem projektu jest promocja aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tychże osób na rynku pracy.

Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii informująco-promocyjnej, która w założeniu ma przyczynić się do zmiany w świadomości społecznej, a co za tym idzie wpłynie także na zmianę postawy i wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Dzięki przewidzianym w projekcie badaniom i analizom zostaną wypracowane narzędzia służące pracownikom publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia do wzmocnienia współpracy w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 roku życia zarówno z pracodawcami jak i pracobiorcami.

Projekt przewiduje także powołanie Krajowej Sieci Tematycznej na rzecz aktywizacji osób 50+ pod nazwą „Rada 50+”. W ramach Rady zostanie utworzonych pięć Tematycznych Grup Roboczych ds. zdrowia, edukacji, rynku pracy, kobiet i polityki społecznej. W założeniach Rada 50+ będzie określać możliwość implementacji rozwiązań na gruncie ewentualnych zmian systemowych, a jako aktywny organ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapoczątkuje proces uruchomienia koniecznych zmian legislacyjnych w zakresie szeroko rozumianej problematyki aktywności osób dojrzałych.

Działania skierowane do tak szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników publicznych i niepublicznych Instytucji Rynku Pracy i Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli otoczenia instytucjonalnego Instytucji Rynku Pracy i Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej zagwarantuje, że projekt przyczyni się nie tylko do systemowego wzmocnienia Instytucji Rynku Pracy i Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, ale także większego zrozumienia przez społeczeństwo problemu wczesnej dezaktywizacji osób w wieku 50+.


Numer i nazwa Działania: 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Nr projektu: POKL.01.01.00-00-018/10
Tytuł projektu: „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”
Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Siedziba beneficjenta: Warszawa
Partner: Uniwersytet Łódzki
Wartość projektu: 24 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24 100 000,00 PLN
Data podpisania umowy: 12.08.2010 r.

Informacja pochodzi z portalu

ngo.pl

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)