PORTAL PROWADZI
Przemysław Kozak
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2017
BUDOWANIE KOMPETENCJI|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej
British Council i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych serdecznie zapraszają do udziału – po raz drugi w Polsce – w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej!

Dla kogo:
Program dedykowany jest liderom lokalnym i przedsiębiorstwom społecznym, które prowadzą już swój biznes społeczny lub planują jego uruchomienie. Do udziału zapraszamy liderów przedsiębiorstw społecznych (maks. 2 osoby z organizacji) w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, Sp. z o.o. non profit, ZAZ, WTZ, CIS, KIS).

Cel programu:
Wsparcie liderów przedsiębiorstw społecznych w ich działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.

Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy przedsiębiorstw społecznych.

O programie Active Citizens:
Cała siła i skuteczność programu opiera się na uwolnieniu potencjału ludzi i stworzeniu im warunków do zainicjowania zmiany w ich środowisku. Na bazie tych doświadczeń British Council we współpracy z Social Enterprise Academy jesienią 2015 roku uruchomiło pilotażowy program pn. Active Citizens for Social Enterprise, którego celem jest kształcenie i wspieranie liderów przedsiębiorstw społecznych.

Kontynuując działania zakończone sukcesem i idąc kluczem programu Active Citizens, tym razem opracowana metodologia pracy skupiła się na potrzebach przedsiębiorców społecznych, którzy realizując cele społeczne, poza prowadzeniem biznesu, bardzo często mają szeroki wpływ na zmianę i poprawę życia lokalnej społeczności. Tworzą na przykład miejsca pracy dla jej członków lub promują aktywną postawę i zachęcają do angażowania się w życie społeczne, edukują bądź bezpośrednio pomagają materialnie najbardziej potrzebującym.

Autorzy programu zakładają, że udział w Active Citizens for Social Enterprise stworzy międzynarodową sieć liderów i facylitatorów przedsiębiorstw społecznych, przyczyni się lokalnie do wzmocnienia i rozwoju ich społecznych biznesów, a globalnie będzie oddziaływać na zrównoważony rozwój, poprawę środowiska i międzykulturowy dialog.

Więcej informacji ma stronie: https://www.britishcouncil.org/active-citizens.

Zgłoszenia do programu:
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (https://drive.google.com/open…) i przesłanie na adres: do 15 maja b.r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Przemysławem Kozakiem lub telefoniczny: 22 622 01 91.

Miejsce szkoleń:
Warszawa (dokładny adres zostanie przesłany do uczestników drogą mailową)

Terminy spotkań:
Zjazd 1: 24-25 maja 2017 r. (16 godz.)
Zjazd 2: 8-9 czerwca 2017 r. (16 godz.)
Zjazd 3: 21-22 czerwca 2017 r. (16 godz.)

Informacje dodatkowe:
Spotkania prowadzone będą w języku polskim. Materiały przygotowane dla uczestników zostaną przetłumaczone na język polski i przekazane uczestnikom.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, pod warunkiem udziału we wszystkich zjazdach. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i ryczał na nocleg w wysokości 70 zł na osobę. Nie rezerwujemy noclegu. Nie zapewniamy zwrotu kosztów podróży. Każdy uczestnik pokrywa koszty dojazdu na spotkania we własnym zakresie.

Źródło: FISE
KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)