PORTAL PROWADZI
Łukasz Komuda
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2014
INSTYTUCJE RYNKU PRACY|ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|PRAWO|USŁUGI RYNKU PRACY|
Trzeci sektor zmienia rynek pracy!
Czy NGO mogą zastąpić PUPy? Outsourcing usług zatrudnieniowych w powiatach – PUP a NGO. Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? Na te tematy będziemy dyskutować podczas spotkania inaugurującego budowę sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, a jego organizatorem spotkania jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Związek Powiatów Polskich.

Do uruchomienia projektu skłoniły nas doświadczenia związane ze śledzeniem i zgłaszaniem uwag do projektu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nasz list otwarty w tej sprawie można przeczytać tutaj). Przekonaliśmy się, że NGO pomagające każdego roku dziesiątkom tysięcy bezrobotnych to potężne zgrupowanie organizacji. Jednak choć stanowią blisko 1/10 wszystkich podmiotów III sektora (i 5% agencji zatrudnienia), to brak im właściwej reprezentacji, narzędzi komunikacji oraz uzgadniania wspólnego stanowiska, a także środowiskowych ekspertów oraz aktywistów, którzy broniliby jego interesów. Wiemy, że nie jesteśmy w tym przekonaniu odosobnieni i nie tylko my chcemy, aby nasz głos – instytucji aktywnych na rynku pracy – był respektowany w ramach tworzenia i realizowania polityki zatrudnienia. Nie wystarczy jednak chcieć. Trzeba działać.

PROGRAM SPOTKANIA

14:30–15:00

Pyszny lunch
przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Margines”

15:00–15:05

Powitanie gości
Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynepracy.org, FISE

15:05–15:15

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

15:15–15:30

Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – o czym powinieneś wiedzieć, jeśli jesteś z organizacji pozarządowej?
Piotr Kuźniak, prezes Fundacji Imago

15:30–17:00

Rola NGO w procesie aktywizacji zawodowej. Czy NGO mogą zastąpić powiatowe urzędy pracy? Co to znaczy, że organizacje III sektora chcą być równorzędnym partnerem dla publicznych służb zatrudnienia? Czy organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i rynkiem pracy potrzebują sieci i reprezentacji? Jakie modele samoorganizacji można wykorzystać? – panel dyskusyjny

Paneliści:
- Krzysztof Balon, sekretarz Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych
- Agata Gawska, wiceprezeska Fundacji Aktywizacja, członkini Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
- Andrzej Klimczuk, socjolog, doktorant w Kolegium Społeczno-Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

- Piotr Kuźniak, prezes Fundacji Imago
- Justyna Piasecka, zastępczyni dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
- Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

- Waldemar Weihs, prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

moderacja: Łukasz Komuda, redaktor portalu Rynepracy.org , FISE

Spotkanie organizowane jest dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.4 Wzmacnianie potencjału trzeciego sektora.

Źródło: FISE
KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Odsetek NEETs w populacji w wieku 15–34 lat (ciemny zielony – najniższy, ciemny czerwony – najwyższy).

STATYSTYKA | ZAGRANICA | 31.08.2018 Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? (więcej >)